آخـریـن بروزرسـانـی: شنبه, ٢٩/٠٧/١٣٩٦
لطفا کمی صبر کنید

خط مشی وادا
ایده های بزرگ می تواند از هر جایی شروع شود.خط مشی وادا بر کار گروهی ،نوآوری و دید باز بنا شده است.مـا همه برای یک چیزتلاش می کنیم: بهترین بودن در کـاری که انجام می دهیم. ما موفقیت را برای مشتریان خود می خواهیم و با تمام توان تلاش می نماییم ،آن بخشی از کار را کـه به ما سپرده اند به بهترین نـحو انجام دهیم و ایده هایشان را به واقعیت تبدیل نماییم.    ادامه