آخـریـن بروزرسـانـی: شنبه, ٢٩/٠٧/١٣٩٦
لیست قیمت آلبوم دیجیتال

سایزچاپ هر برگصحافی هر برگUV هر برگجلد پلکسیجلد چرمیجلد مولتیجلد UVجلد پلکسی رنگیجلد نفیس واداطراحی روتوش هر برگ
15 X 23 25,000
---
20,000 30,000 220,000 200,000 --- 150,000 --- --- 120,000
20 X 30 50,000
---
35,000 --- 300,000 220,000 --- 250,000 400,000 300,000 120,000
30 X 45 110,000
---
50,000 --- 350,000 250,000 --- 300,000 450,000 400,000 120,000
30 X 60 150,000
---
65,000 --- 450,000 300,000 --- 400,000 550,000 500,000 120,000
35 X 50 170,000
---
60,000 --- 470,000 350,000 --- 400,000 600,000 550,000 120,000
40 X 60 190,000
---
70,000 --- 550,000 400,000 --- 500,000 650,000 600,000 120,000
40 X 80 230,000
---
80,000 --- 650,000 450,000 --- 550,000 750,000 650,000 120,000
50 X 80 270,000
---
100,000 --- 850,000 750,000 --- 600,000 800,000 750,000 120,000
50 X 100 300,000
---
140,000 --- 950,000 600,000 --- 700,000 900,000 850,000 120,000
سایزهای بالا، سایز باز آلبوم دیجـیتال است و عدد سمت راست سـایز،طول و عدد سمت چپ عرض آلبوم است،برای مثال سایز 20x30 ،سایز باز آلبوم 15x20 است که در تصویر روبرو دیده می شود.
فرمول محاسبه قیمت خدمات بالاتر از یک متر مربع:
چاپ عکس عرض 50 و 76 سانتیمتر:65 x عرض(سانتیمتر) x طول(سانتیمتر)
چاپ عکس عرض 90 و 127 سانتیمتر:80 x عرض(سانتیمتر) x طول(سانتیمتر)
شاسی:50 x عرض(سانتیمتر) x طول(سانتیمتر)
قیمت سایزهای نامتعارف زیر یک مترمربع به اندازه نزدیکترین سایز موجود در لیست محاسبه می گردد.
 
لیست قیمت چاپ و شاسی

سایزلاسترسیلکمتالیکشاسی 8MMUV Couting
10 X 15 4,000 5,000 --- 10,000 ---
13 X 13 7,000 8,000 --- 12,000 ---
13 X 18 10,000 12,000 --- 18,000 ---
15 X 15 17,000 20,000 --- 20,000 ---
15 X 23 20,000 25,000 --- --- ---
16 X 21 20,000 25,000 --- 25,000 ---
20 X 20 --- 40,000 --- 40,000 ---
20 X 25 --- 45,000 --- 50,000 ---
20 X 30 --- 50,000 --- 55,000 ---
24 X 30 --- 70,000 --- 60,000 ---
30 X 30 --- 80,000 --- 65,000 ---
30 X 40 --- 100,000 --- 80,000 ---
30 X 45 --- 110,000 --- 90,000 ---
30 X 60 --- 150,000 --- 110,000 ---
35 X 50 --- 170,000 --- 100,000 ---
40 X 40 --- 150,000 --- 100,000 ---
40 X 50 --- 180,000 --- 110,000 ---
40 X 60 --- 190,000 --- 140,000 ---
40 X 80 --- 230,000 --- 150,000 ---
50 X 50 --- 200,000 --- 130,000 ---
50 X 60 --- 220,000 --- 140,000 ---
50 X 70 --- 230,000 --- 150,000 ---
50 X 75 --- 250,000 --- 160,000 ---
50 X 80 --- 270,000 --- 170,000 ---
50 X 100 --- 300,000 --- 230,000 ---
60 X 90 --- 400,000 --- 230,000 ---
60 X 120 --- 500,000 --- 250,000 ---
100 X 70 --- 430,000 --- 270,000 ---
120 X 76 --- 550,000 --- 350,000 ---
قیمت شاسی های با عرض ضخیم تر 30% اضافه می شود
لیست قیمت خدمات

عکس پرسنلی / تجدید چاپاسکناسکن 30x40روتوش/ طراحیترمیمجاسوئیچیلیت 4 برگ + جلد
200,000
80,000
30,000 80,000 50,000
70,000
15,000
تا 50,000
100,000 90,000

محاسبه قیمت آلبوم:
برای محاسبه قیمت آلبوم هایی که در جدول آلبوم بالا قرار ندارند،اولین آلبوم بزرگتر از سایز خود را انتخاب کنید.
سایز ژورنال: نوع جلد:
تعداد برگ های ژورنال:تعداد برگ های متالیک:تعداد برگ های UV:

 

قاب ها
سایزقاب اسپلتقاب ایتالیاییقاب با پاسپارتوی شیشه ای
20 X 25 --- 300,000 450,000
20 X 30 --- 350,000 500,000
30 X 40 --- 450,000 650,000
40 X 60 --- 650,000 1,500,000
50 X 50 --- 550,000 1,200,000
50 X 70 --- 750,000 1,600,000
60 X 90 --- 950,000 1,800,000
100 X 70 --- 1,100,000 ---

تعرفه قیمت های فوق از 10 مهرماه 91 تا اطلاع ثانوی اعتبار دارد.
تمام قیمت ها به ریال است.