آخـریـن بروزرسـانـی: پنجشنبه, ١٠/٠١/١٣٩٦
لیست قیمت آلبوم دیجیتال

سایزچاپ هر برگصحافی هر برگUV هر برگجلد پلکسیجلد چرمیجلد مولتیجلد UVجلد پلکسی رنگیجلد نفیس واداطراحی روتوش هر برگ
16 X 21 14,000
---
20,000 30,000 170,000 150,000 --- 70,000 --- --- 70,000
20 X 30 35,000
50,000
35,000 35,000 200,000 170,000 --- 150,000 350,000 250,000 70,000
30 X 45 75,000
90,000
50,000 90,000 250,000 180,000 900,000 170,000 400,000 350,000 70,000
30 X 60 100,000
130,000
65,000 120,000 300,000 200,000 1,200,000 200,000 500,000 450,000 70,000
35 X 50 120,000
140,000
60,000 100,000 300,000 220,000 1,300,000 210,000 550,000 450,000 70,000
40 X 60 150,000
200,000
70,000 120,000 450,000 250,000 1,500,000 300,000 600,000 550,000 70,000
40 X 80 190,000
250,000
80,000 140,000 550,000 300,000 1,800,000 400,000 700,000 600,000 70,000
50 X 80 220,000
280,000
100,000 180,000 650,000 350,000 2,000,000 450,000 750,000 700,000 70,000
50 X 100 260,000
340,000
140,000 200,000 800,000 400,000 2,200,000 500,000 850,000 800,000 70,000
سایزهای بالا، سایز باز آلبوم دیجـیتال است و عدد سمت راست سـایز،طول و عدد سمت چپ عرض آلبوم است،برای مثال سایز 20x30 ،سایز باز آلبوم 15x20 است که در تصویر روبرو دیده می شود.
فرمول محاسبه قیمت خدمات بالاتر از یک متر مربع:
چاپ عکس عرض 50 و 76 سانتیمتر:65 x عرض(سانتیمتر) x طول(سانتیمتر)
چاپ عکس عرض 90 و 127 سانتیمتر:80 x عرض(سانتیمتر) x طول(سانتیمتر)
شاسی:50 x عرض(سانتیمتر) x طول(سانتیمتر)
قیمت سایزهای نامتعارف زیر یک مترمربع به اندازه نزدیکترین سایز موجود در لیست محاسبه می گردد.
 
لیست قیمت چاپ و شاسی

سایزلاسترسیلکمتالیکشاسی 8MMUV Couting
10 X 15 3,000 4,500 --- 7,000 ---
13 X 13 4,500 5,500 --- 10,000 ---
13 X 18 5,500 7,500 --- 12,000 ---
15 X 15 7,000 10,000 --- 15,000 ---
15 X 23 9,000 14,000 --- --- ---
16 X 21 9,000 14,000 --- 17,000 30,000
20 X 20 --- 25,000 40,000 30,000 30,000
20 X 25 --- 30,000 45,000 35,000 30,000
20 X 30 --- 35,000 50,000 38,000 35,000
24 X 30 --- 50,000 65,000 40,000 50,000
30 X 30 --- 55,000 70,000 45,000 60,000
30 X 40 --- 70,000 80,000 50,000 80,000
30 X 45 --- 75,000 90,000 60,000 90,000
30 X 60 --- 100,000 130,000 80,000 120,000
35 X 50 --- 120,000 140,000 80,000 100,000
40 X 40 --- 110,000 130,000 80,000 100,000
40 X 50 --- 130,000 150,000 90,000 110,000
40 X 60 --- 150,000 200,000 100,000 120,000
40 X 80 --- 190,000 250,000 120,000 140,000
50 X 50 --- 140,000 190,000 100,000 150,000
50 X 60 --- 170,000 220,000 110,000 160,000
50 X 70 --- 190,000 250,000 120,000 170,000
50 X 75 --- 210,000 270,000 130,000 180,000
50 X 80 --- 220,000 280,000 140,000 180,000
50 X 100 --- 260,000 340,000 200,000 200,000
60 X 90 --- 350,000 450,000 200,000 190,000
60 X 120 --- 450,000 550,000 210,000 230,000
100 X 70 --- 380,000 500,000 230,000 200,000
120 X 76 --- 500,000 600,000 330,000 250,000
قیمت شاسی های با عرض ضخیم تر 30% اضافه می شود
لیست قیمت خدمات

عکس پرسنلی / تجدید چاپاسکناسکن 30x40روتوش/ طراحیترمیمجاسوئیچیلیت 4 برگ + جلد
100,000
80,000
15,000 80,000 30,000
40,000
15,000
تا 50,000
100,000 90,000

محاسبه قیمت آلبوم:
برای محاسبه قیمت آلبوم هایی که در جدول آلبوم بالا قرار ندارند،اولین آلبوم بزرگتر از سایز خود را انتخاب کنید.
سایز ژورنال: نوع جلد:
تعداد برگ های ژورنال:تعداد برگ های متالیک:تعداد برگ های UV:

 

قاب ها
سایزقاب اسپلتقاب ایتالیاییقاب با پاسپارتوی شیشه ای
20 X 30 70,000 300,000 ---
30 X 40 120,000 400,000 550,000
50 X 70 200,000 700,000 1,200,000
100 X 70 450,000 1,000,000 1,600,000

تعرفه قیمت های فوق از 10 مهرماه 91 تا اطلاع ثانوی اعتبار دارد.
تمام قیمت ها به ریال است.